Ohlášky

Informace z farnosti (neděle 16. září 2018)

Dnes se koná sbírka na církevní školy.

Příští neděli se koná sbírka na opravy. Prosíme farníky vzhledem k probíhajícím opravám o štědrost. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve čtvrtek 20. září v 18.30 se koná na faře setkání pastorační rady.

Výuka náboženství bude probíhat ve středu:

  1. třída budova ZŠ Svinov na Rošického ul. ve 13.00,
  2. + 3. třída učebna na faře v 14.30,
  3. + 5. třída – skupina A učebna na faře v 15.30,
  4. – 9. třída učebna v 16.30,

ve čtvrtek:

  1. + 5. třída skupina B na faře v 16.15.

V případě dotazů a nejasností kontaktujte duchovního správce.

Ve středu 19. září v 18.00 se v rámci SHF uskuteční v našem kostele koncert Ensemble Inégal, který provede díla Ant. Dvořáka a J. D. Zelenky.

V pondělí 29. října v katedrále Božského Spasitele v 19 hod. se uskuteční benefiční koncert „pomozme Pavlovi zachránit život“. Podrobnosti viz nástěnka.

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (16. – 23. 9. 2018)

Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.(Mk 8,35)

Ne

16. 9.

24. neděle v liturgickém mezidobí

 

 

sbírka na církevní školy

8.00 na poděkování za 50 let společného života v manželství s prosbou o Boží požehnání
10.00 za +rodiče Holkovy, Radku a Jiřího Šimunské a Josef Ličku
Po

17. 9.

Út

18. 9.

17.30 na úmysl dárce
St

19. 9.

7.00 za +Jana Vitáska
Čt

20. 9.

Památka

sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Palva Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za živou a +rodinu Chvátalovou, Procházkovou a Jurečkovou  a za duše v očistci

21. 9.

Svátek sv. Matouše,

apoštola a evangelisty

17.30 za +Hildegardu Špalkovou, + manžela a za živou rodinu
So

22. 9.

7.00 za naše farní společenství a všechny naše dobrodince
Ne

23. 9.

25. neděle v liturgickém mezidobí

 

 

 

sbírka na opravy

8.00 za +rodiče Annu a Viléma Kalužovy a syna
10.00 za živou a +rodinu Botošovou