Ohlášky

Informace z farnosti (neděle 11. listopadu 2018)

  1. Ve čtvrtek 15. listopadu v 18.15 proběhne ve farním sále příprava ke svátosti biřmování.
  2. V kostele probíhá tradiční bazar knih s náboženskou tématikou. Cena jedné knihy 30 Kč. Výtěžek z bazaru (nahrazuje sbírku) je předán Katolickému biblickému dílu.

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (11. – 18. 11. 2018)

„Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní… Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“ (Mk 12,42n)

Ne

11. 11.

32. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 za Štěpánku Bártovou, manžela Ladislava, dcery Jarmilu a Oldřišku
10.00 za +Františka Šindelku k jeho nedožitým 91. narozeninám, za rodinu Šindelkovou a Miseciusovou a za duše v očistci
Po

12. 11.

Památka sv. Josafata,

biskupa a mučedníka

Út

13. 11.

Památka

sv. Anežky České, panny

17.30 za ochranu a Boží pomoc

pro rodinu Novákovou a vnuky

St

14. 11.

7.00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu
Čt

15. 11.

16.30 mariánské večeřadlo
17.30

16. 11.

17.30 za + rodinu Cigánkovou

a + Jiřího Vonšíka

So

17. 11.

Památka

sv. Alžběty Uherské, řeholnice

7.00 na poděkování za 58 let společného života a za živou a +rodinu Snášelovou a Schmidtovou
Ne

18. 11.

33. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 za +Anežku Kalabusovou, manžela, bratry a živou rodinu
10.00 za živou a +rodinu Wollerovou, Brodeckou, Pokornou, Šupalovou, Lykovou a Kristu Ludíkovou