Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 19. května 2019) 

  1. Ve čtvrtek 23. května po mši sv. v 18.15 se uskuteční další lekce přípravy k přijetí svátosti biřmování.
  2. Probíhá výmalba hlavní lodi kostela. Mše sv. ve všední dny jsou v kapli na faře.
  3. V pátek 24. května se uskuteční noc kostelů. Podrobnosti v poutnických novinách a na webových stránkách Noci kostelů.

Program v našem kostele:

V 18.00 (po mši sv.) se uskuteční slavnostní prezentace výroční turistické známky vydané při příležitosti 90. výročí posvěcení kostela Krista Krále v Ostravě-Svinově.

Všichni jsou srdečně zváni.

 

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (19. – 26. 5. 2019)

Nové přikázání vám dávám: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci.“(Jan 13,34-35)

Ne

19. 5.

pátá Neděle velikonoční

 

 

Sbírka

na výmalbu kostela

8.00 za +rodiče Josefa a Marii Kubicovy, za živou a +rodinu Kubicovou
10.00 za + syna Vladislava,

rodiče Tománkové a Čomové a duše v očistci

Po

20. 5.

Památka

sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

   
Út

21. 5.

  17.30 za +Josefa Panoce, rodiče z obou stran a za živou rodinu
St

22. 5.

  7.00 na úmysl dárce
Čt

23. 5.

  16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za maminku Štěpánku Medkovou a za živou a +rodinu

24. 5.

  17.30 na poděkování za přijatá dobrodiní 50 let společného života a jako prosba o další Boží pomoc a ochranu
So

25. 5.

  7.00 za +tatínka
Ne

26. 5.

Šestá Neděle velikonoční

 

8.00 za +manžela, + rodiče a sourozence
10.00 za + P. Stanislava Jochymka