Ohlášky

Vzhledem ke stavu nouze, který byl vyhlášen vládou ČR dne 12. března 2020, jsou mše sv. slaveny bez účasti lidu v kapli na faře.


P o ř a d   b o h o s l u ž e b (29. 3. – 5. 4. 2020) 

Odstranili kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl:

„Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. (Jan114,41) 

Ne

29. 3.

pátá neděle postní 8.00 za +manžela, rodiče,

bratra a živou rodinu

Po

30. 3.

7.00 za rodiče Juráskovy a Urbáskovy a ostatní +členy rodiny
Út

31. 3.

17.30 za +manžela, +snachu, rodiče z obou stran a za duše v očistci
St

1. 4.

Mše sv. v Tv-Noe v 12.05
Čt

2. 4.

17.30 za živou rodinu při příležitosti výročí společného života a jako prosba o Boží požehnání do dalších let

3. 4.

17.30 za rodiče Marii a Leoše Dluhošovy, prarodiče a duše v očistci
So

4. 4.

7.00 za +Václava Hurníka při příležitosti 1. výročí úmrtí a k nedožitým narozeninám
Ne

5. 4.

květná neděle 8.00 za +Filoménu Továrkovou,

+syny Zdeňka a Jindřicha

Všichni věřící jsou z důvodu mimořádné situace omluveni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné a doporučuje se sledovat ve sdělovacích prostředcích a slavit den Páně (neděli) v rodinném kruhu (např. četbou biblických čtení dané neděle nebo dne uvedených v Katolickém týdeníku, mobilní aplikaci anebo stolním katolickém kalendáři).

Inspirace pro nedělní bohoslužbu v rodině:

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4571-modlitba-v-rodine-3-nedele-postni.html

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

Přehled online vysílaných katolických bohoslužeb: https://www.mseonline.cz/?fbclid=IwAR1NNAIEva3_v3LALhHfalIkOPcMmvsAf33UVc0F4g75XKb22yqJQxySooc