Ohlášky

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (14. – 21. 7. 2019)

 „Znalec Zákona se ho zeptal: „Mistře, co nám dělat, abych dostal věčný život?“ (Lk 10,25)

Ne

14. 7.

15. neděle v mezidobí 8.00 za +Annu Bergerovou,

manžela a za živou rodinu

10.00 za rodiny Kubicovou,

Losíkovou a Bednářovou

Po

15. 7.

Památka sv. Bonaventury,

biskupa a učitele církve

   
Út

16. 7.

Svátek

Výročí posvěcení katedrály

Slezská Ostrava:

Pouť k Panně Marii Karmelské,

viz rozpis na nástěnce v kostele

17.30

 

 

za Annu Hajdukovou

 

 

St

17. 7.

  7.00 na úmysl dárce
Čt

18. 7.

  16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za rodinu Chvátalovou, Procházkovou a Jurečkovou

19. 7.

  17.30 za manžele Molavcovy
So

20. 7.

  7.00 za Jendu Pavlenku

a Pavla Pchálka

Ne

21. 7.

16. neděle v mezidobí 8.00 za +Zdeňka Růžičku
10.00 za +tatínka Josefa,

živou a +rodinu a duše v očistci