Ohlášky

P o ř a d  b o h o s l u ž e b (2. – 9. 8. 2020)

 „Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal […] a všichni se najedli dosyta.“(Mt 14,21) 

Ne

2. 8.

18. neděle v mezidobí 8.00 za +maminku, rodiče z obou stran, snachu a duše v očistci
10.00 za +Jana Czajkowského
Po

3. 8.

Út

4. 8.

Památka

sv. Jana Marie Vianneye, kněze

17.30 za +Jana Czajkowského
St

5. 8.

7.00 za +Jana Czajkowského
Čt

6. 8.

Svátek

Promění Páně

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za +Jana Czajkowského

7 8.

První pátek v měsíci 17.30 za dobrodince
So

8. 8.

Památka

sv. Dominika, kněze

7.00 za +Jana Czajkowského
Ne

9. 8.

19. neděle v mezidobí 8.00 jako prosba o Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu, za + z rodiny Chvátalovy a za duše v očistci
10.00 za naše farní společenství a všechny dobrodince