Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 16. února 2020)

  1. Mše sv. ve všední dny budou v zimním období v kapli na faře.
  2. V pátek 21. února zahájíme při mši sv. přípravu dětí k 1. svatému přijímání. Prosíme farní společenství o modlitbu za děti a jejich rodiny.
  3. V sobotu 22. února v 9 h. bude ministrantská schůzka.

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (16. 2. – 23. 2. 2020)

 „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky.

Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.“(Mt 5,19)

Ne

16. 2.

6. neděle v mezidobí 8.00 za +rodiče
10.00 za +Karolínu Botošovou,

manžela a dceru Annu

Po

17. 2.

Út

18. 2.

17.30 za +rodiče z obou stran
St

19. 2.

7.00 za Josefa Vítečka,

Marii Bulovou a duše v očistci

Čt

20. 2.

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za nemocné osoby k Božímu milosrdenství a ochranu Ducha svatého

21. 2.

Památka

bl. Richarda Henkese, mučedníka

17.30 za živé a +rodiny Wieluchovou, Sušinovou a Maršolkovou
So

22. 2.

Svátek Stolce svatého Petra 7.00 za +rodinu Kudelovou a Vajdovou
Ne

23. 2.

7. neděle v mezidobí

(sbírka Haléř sv. Petra)

8.00 za +Jiřího Kubicu
10.00 za +kamaráda Iva, +tatínka

a celou živou rodinu