Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 12. září 2021)

1. Výuka náboženství bude probíhat

1. + 2. třída pondělí 14.15 učebna na faře,

4. + 5. třída pondělí 15.30 učebna na faře,

6. + 9. třída + starší formou společenství. Termín bude upřesněn.

2. Dnes odpoledne se koná výlet pro děti a rodiče k zahájení školního roku. Sraz u Komunitního střediska Charity Hrabyně (kaple sv. Kláry) v 14.30. Pro zájemce-cyklisty odjezd od fary ve Svinově ve 13.00.

3. V pátek 17. září v 16.15 proběhne na faře scholička pro děti. Všechny děti jsou srdečně zvány.

4. Chystá se nové číslo časopisu Svinovníček. Prosíme farníky o textové příspěvky.

5. Zapisují se mešní intence na 2. pololetí roku 2021.

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (12. – 19. 9. 2021)

»Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“« (Mk 8,35)

Ne 12. 9.24. neděle v liturgickém mezidobí   (Sbírka na opravy)8.00na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro vnoučata
10.00na poděkování za 40 let manželství a celou živou rodinu
Po 13. 9.Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve  
Út 14. 9.Svátek Povýšení svatého kříže17.30za+Ladislava a Emílii Kašovy, dceru Věrku a duše v očistci
St 15. 9.Památka Panny Marie Bolestné7.00jako prosba o Boží pomoc a ochranu Pannu Marii za živou rodinu
Čt 16. 9.Památka sv. Ludmily, mučednice16.30mariánské večeřadlo
17.30za +Ehrentraudu Holleczkovou, rodiče, Martu Žídkovou, bratra, rodiče a příbuzné
Pá 17. 9. 17.30za+manžela Jana Lasáka, rodiče, sourozence, prarodiče, příbuzné a duše v očistci
So 18. 9. 7.00za Marii Kondrátovou – jako prosba o Boží pomoc v nemoci
Ne 19. 9.25. neděle v liturgickém mezidobí   sbírka na církevní školy8.00za +rodiče a za živou rodinu
10.00za +rodiče Holkovy, za +Radku a Jiřího Šimunské a duše v očistci