Ohlášky

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (17. – 24. 11. 2019)

 „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést!“ (Lk 21.7n)

Ne

17. 11.

33. neděle v mezidobí 8.00 za novomanžele

s prosbou o Boží požehnání

10.00 za Josefa a Davida Kašáka, za Aloise Zátopka a manželky
Po

18. 11.

Út

19. 11.

17.30 za +Rudolfa Čížka,

manželku a syna

St

20. 11.

  7.00 za +manžela, +sourozence, za živou rodinu a duše v očistci
Čt

21. 11.

Památka

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za † Gargošovy a Dluhošovy a ostatní †z obou rodin

22. 11.

Památka

sv. Cecílii, panny a mučednice

17.30 za † Františka Šindelku k nedožitým 92. narozeninám, za živou rodinu Šindelkovou, Miseciusovou a duše v očistci
So

23. 11.

7.00 za dar zdraví
Ne

24. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

(patrocinium)

(sbírka na opravy)

8.00 za † bratry a rodiče

a za duše v očistci

10.00 1. za farníky a svinovské spoluobčany

2. za Petra Kozára, +rodiče Kozárovy a Urbánkovy a Oldřicha, Josefa, Marii Šiškovou, Václava, švagry a švagrovou

17.00 slavnostní nešpory