Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 15. září 2019)

  1. Dnes (15. 9.) se koná sbírka na církevní školy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  2. Příprava na udělování svátosti biřmování.

Pátek 20. září

Nácvik slavnostní liturgie – po mši svaté,

Příležitost ke svátosti smíření:

16.30 – 17.25 a po nácviku zpovídá P. Jan L.

  1. 00 – 17.25 a po nácviku zpovídá P. Lukáš D.

Sobota 21. září v 8.00 úklid kostela.

Scholička: první setkání v tomto školním roce v pátek 20. září v 16.15 v učebně na faře.

  1. Výuka náboženství:

Středa

  1. – 2. třída budova ZŠ na Rošického ul., 13.00 – 13.40,
  2. – 4. třída učebna na faře 14.30 – 15.15,
  3. – 6. třída učebna na faře 16.30 – 17.15;

Čtvrtek

  1. – 6. třída učebna na faře 16.00 – 16.45.
  2. – 9. třída náboženství formou společenství pod vedením jh. Jakuba (den a čas bude upřesněn).

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (15. – 22. 9. 2019)

„V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují.“(Lk 15,3)

Ne

15. 9.

 

24. neděle v mezidobí

 

(Sbírka na církevní školy)

 

————————————–

Blahořečení P.Richarda Henkese, katedrála sv. Jiří v Limburgu

8.00 za +rodiče z obou stran
10.00 za +Mojmíra Světlíka, bratry Břetislava a Jaroslava, rodiče z obou stran a duše v očistci
14.00 přímý přenos Tv-Noe
Po

16. 9.

Památka

sv. Ludmily, mučednice

Út

17. 9.

17.30 za živé rodiny k Panně Marii, za jejich ochranu a pomoc k Božímu milosrdenství a ochranu Ducha svatého
St

18. 9.

7.00 na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60 let a 50 let života s prosbou o další ochranu Ducha svatého
Čt

19. 9.

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za Martinu Halfarovou, duše v očistci a nemocného tatínka

20. 9.

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna,

Ha-sanga a druhů, mučedníků

17.30 za dar zdraví pro Jitku Todtovou
So

21. 8.

Svátek sv. Matouše,

apoštola a evangelisty

7.00 za rodiče Kalusovy
Ne

22. 9.

25. neděle v mezidobí

 

Udělování

svátosti biřmování

——————————————————————–

 

Koncert SHF

8.00 za rodiče z obou stran
10.00 za biřmovance a kmotry, jejich rodiny a celé farní společenství
17.00 Ensemble Inégal:

Psalmi vespertini IV.(J.D.Zelenka)