Ohlášky

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (13. – 20. 6. 2021)

»Ježíš řekl: „Boží království je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“« (Mk 4,30)

Ne 13. 6.11. neděle v liturgickém mezidobí8.00za +Josefa Radmila a za živou a + rodinu a kamaráda Iva
10.00za Janu Ďurišovou, manžela, jejich rodiče a za živou rodinu
Po 14. 6.   
Út 15. 6. 17.30za živou a +rodinu
St 16. 6. 7.00za Jana Hřivnáče, manželku a děti
Čt 17. 6. 16.30mariánské večeřadlo
17.30za +bratra Aloise
Pá 18. 6. 17.30 
So 19. 6. 7.00za +manželé Skřivánkovy a jejich rodiny
Ne 20. 6.Slavnost posvěcení kostela   sbírka na opravy (splácení dluhu)  8.00za naše farní společenství a všechny jeho dobrodince
10.00za rodiče Nenckovy a Slívovy