Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 19. listopadu 2017)

  1. Od pátku 10. listopadu probíhá v kostele prodejní bazar knih s náboženskou tématikou. Cena: 30 Kč/kniha. Výtěžek je věnován na Katolické biblické dílo.
  2. Připravuje se nové číslo časopisu Svinovníček. Prosíme farníky o textové příspěvky.
  3. V sobotu 25. listopadu v 8.00 proběhne úklid kostela. Prosíme farníky o aktivní spoluúčast.

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (19. – 26. 11. 2017)

„Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách.“(Ž 128)

Ne

19. 11.

33. neděle v mezidobí 8.00 za +Gertrudu Knoppovou
10.00 za naše farní společenství

a všechny jeho dobrodince

Po

20. 11.

Út

21. 11.

Památka

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

17.30 za Růženku Holleschovou, rodiče z obou stran a švagry
St

22. 11.

Památka sv. Cecílie,

panny a mučednice

7.00 za Karla Kuku, rodiče z obou stran, sestru, švagrovou a duše v očistci
Čt

23. 11.

16.30 mariánské večeřadlo
17.30

24. 11.

Památka

sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

17.30 za Ladislava a Emílii Kašových, sestru Věrku a duše v očistci
So

25. 11.

7.00

Ne

26. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

(patrocinium kostela)

 

Sbírka na opravy

8.00 za +manžela Josefa Hrušku,

sestru a rodiče z obou stran

10.00 za naše farní společenství

a všechny jeho dobrodince

17.00 zpívané nešpory a svátostné požehnání