Ohlášky

Informace z farnosti (neděle 13. září 2020)

  1. Dnes se koná sbírka na církevní školy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  2. Ve čtvrtek 17. září v 18.15 se koná náboženství pro dospělé.
  3. Chystá se nové číslo časopisu Svinovníček. Prosíme farníky o textové příspěvky. Redakční uzávěrka je v pondělí 14. září.
  4. Začal nový školní rok. Výuka náboženství:

Budova školy na E. Rošického pondělí

13.00 – 14.15       1. – 4. třída.

Učebna na faře ve čtvrtek

13.30 – 14.15       1. – 2. třída,

14.30 – 15.15       3. – 5. třída,

15.30 – 16.15       6. – 9. třída.

  1. Zapisují se mešní úmysly na 2. pololetí roku 2020.

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (13. – 20. 9. 2020) 

»Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru,

když se proti mně prohřeší?«(Mt 18,21) 

Ne

13. 9.

24. neděle v mezidobí

 

Sbírka na církevní školy

8.00 za Jana a Janu Ďurišovy,

jejich rodiče a za živou rodinu

10.00 za +rodiče Holkovy a za +Radku a +Jiřího Šimunské a za duše v očistci
Po

14. 9.

Svátek

Povýšení svatého kříže

17.30 za +Máriu Cihelkovou
Út

15. 9.

Památka

Panny Marie Bolestné

17.30 za spásu duší +manžela a rodiče z obou stran, bratrů Břetislava a Jaroslava a Boží požehnání pro živou rodinu
St

16. 9.

Památka sv. Ludmily,

mučednice

7.00 za +Ludmilu Čížkovou, manžela a za živou rodinu
Čt

17. 9.

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za živou rodinu Švecovou a Hakovou s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

18. 9.

17.30 za manžele

Rudolfa a Marii Valdrovy

So

19. 9.

7.00 za farní společenství a všechny dobrodince
Ne

20. 9.

25. neděle v mezidobí 8.00 za Miroslava a Gabrielu Kalusovy a duše v očistci
10.00 za+rodiče, +babičku a +švagry