Ohlášky

P o ř a d b o h o s l u ž e b (23.– 30. 7. 2017)

Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Žeň je skonání věku, …

Kdo má uši, slyš! (Mt 13,40)

Ne

23. 7.

16. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 na poděkování za živou rodinu s prosbou o Boží pomoc

a požehnání a dar víry

10.00 za rodiče Zamazalovy a Kičmerovy a za tety a strýce
Po

24. 7.

   
Út

25. 7.

Svátek

sv. Jakuba, apoštola

17.30
St

26. 7.

Památka

sv. Jáchyma a Anny,

rodičů Panny Marie

7.00 za +manželé Skřivánkovy

a jejich rodiny

Čt

27. 7.

Památka

sv. Gorazda a druhů

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za Jaroslava a Marii Zamazalovy, za rodiče z obou stran a sourozence

28. 7.

17.30
So

29. 7.

Památka sv. Marty 7.00

Ne

30. 7.

17. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 za živou a +rodinu Kičmerovou, Valou a Tomisovou

a za duše v očistci

10.00 na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

 

P o ř a d b o h o s l u ž e b (30. 7.– 6. 8. 2017)

Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. …

Nebeské království je podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. …

Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře… (Mt 13,44n)

Ne

30. 7.

17. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 za živou a +rodinu Kičmerovou, Valou a Tomisovou

a za duše v očistci

10.00 na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Po

31. 7.

Památka

sv. Ignáce z Loyoly, kněze

   
Út

1. 8.

Památka

sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

17.30
St

2. 8.

7.00 za +Vladimíra Lose
Čt

3. 8.

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc do další let

4. 8.

Památka

sv. Jana Marie Vianneye,

kněze

17.30
So

5. 8.

7.00

Ne

6. 8.

Svátek proměnení páně 8.00 za +rodiče Urbánkovy,

dceru Blaženu, syna Josefa

a snachu a duše v očistci

10.00 za Martina a Vladimíra Kičmerovy a živou a + rodinu