Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 14. ledna 2018)

Zapisují se úmysly mší sv. na 1. pololetí roku 2018.

Dnes se koná Tříkrálová sbírka v kostele. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V neděli 28. ledna

  • nebude ranní mše sv.
  • mše sv. v 10 hod. bude přenášena Tv-Noe,
  • mši sv. bude celebrovat prezident Likvidace lepry P. Stanisław Góra
  • po mši sv. proběhne setkání sdružení Likvidace lepry.

V pátek 26. ledna po mši sv. proběhne setkání rodičů, jejichž děti se budou v tomto roce připravovat k 1. svatému přijímání.

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (14. 1. – 21. 1. 2018)

Jan … pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ (Jan 1. 35)

Ne

14. 1.

2. neděle v mezidobí 8.00 za +manžela Miroslava Bednaříka a živou a +rodinu
10.00 na poděkování za 50 let života v manželství,

za ochranu a vedení Duchem svatým pro vnuky a jejich rodiče

Po

15. 1.

Út

16. 1.

17.30 za +Bedřicha Krále, manželku a za živou a +rodinu Královou a Ličkovou
St

17. 1.

Památka sv. Antonína,

opata

7.00
Čt

18. 1.

Památka Panny Marie,

Matky jednoty křesťanů

 

Začíná

týden modliteb za jednotu křesťanů

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za rodinu Bobáňovou, za +maminku, +otce a + bratra

19. 1.

17.30 na poděkování za dožití 70 let s prosbou o další Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
So

20. 1.

7.00 za + Elišku Prokšovou
Ne

21. 1.

3. neděle v mezidobí 8.00 za +syna Jaroslava Deingrubera

a rodiče

10.00 za +manžela, syna, sourozence a rodiče z obou stran