Ohlášky

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (15. – 22. 7. 2018)

Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. (Mk 6,13n)

Ne

15. 7.

15. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 za rodiče z obou stran,

za sourozence a za živou rodinu

10.00 za +Antonína Dragouna, manželku, dva syny, rodiče z obou stran a živou rodinu
Po

16. 7.

Památka Panny Marie Karmelské

Poutní slavnost k Panně Marii Karmelské v kostele sv. Josefa na Slezské Ostravě, viz rozpis na nástěnce v kostele

Út

17. 7.

17.30 jako prosba

o uzdravení nemocné osoby

St

18. 7.

7.00
Čt

19. 7.

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za +manžela, syna a snachu

20. 7.

17.30 za rodinu Bendovou, Martínkovou a Černých
So

21. 7.

7.00 na poděkování za dar života (při příležitosti dožití životního jubilea) a všechny přijaté dary zvláště za dar víry a zdraví
Ne

22. 7.

16. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 za živou a +rodinu Trudičovou

a Matyšťákovou

10.00 za +rodiče Michala a Annu Heričovy, za +Michala a Katy Heričovy, za +Evu Guitard a +Dášu Švertnerovou