Ohlášky

Informace z farnosti (neděle 28. května 2023):

V neděli 28. května se koná svatodušní sbírka na Diecézní charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

V neděli 28. května se koná na farní zahradě tradiční svatodušní vaječina. Začátek v 14.30. Všichni jsou srdečně zváni.

V pátek 2. června se koná Noc kostelů. Program viz leták na úvodní straně webu.

Připravuje se nové číslo časopisu Svinovníček. Prosíme farníky o textové příspěvky.

Na sobotu 10. června se připravuje farní poutní zájezd do Kladska v Polsku (rodiště P. Grzegorze). Program viz leták na úvodní straně webu, cena 500 Kč, přihlášky v sakristii.


Starší ohlášky najdete zde