Ohlášky

P o ř a d  b o h o s l u ž e b (18. – 25. 10. 2020) 

»Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.« (Mt 22,21)

Ne

18. 10.

Misijní neděle 8.00 za +členy rodiny Paláčkovy a Čechovy
9.25 společná modlitba růžence
10.00 za +rodiče Nenckovy a Slívovy
Mše sv. v Tv-Noe v 10.30

V návaznosti na tuto mši sv. se bude v našem kostele

od 11.30 – 12.00 podávat svaté přijímání

Po

19. 10.

Út

20. 10.

17.30 na poděkování za 10 let společného života v manželství a jako prosba o další Boží pomoc a ochranu
St

21. 10.

Bl. Karla Rakouského 7.00
Čt

22. 10.

Památka

sv. Jana Pavla II, papeže

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za živé a + z rodiny Chvátalové, Jurečkové, Procházkové a duše v očistci

23. 10.

17.30 za +Davida Hefku
So

24. 10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 7.00 za Josefa Veselého a Františku Špačkovou a duše v očistci
Ne

25. 10.

30. neděle v mezidobí 8.00 za +manžela, rodiče z obou stran a sourozence
9.25 společná modlitba růžence
10.00 za +manžela Zdeňka
Mše sv. v Tv-Noe v 10.30

V návaznosti na tuto mši sv. se bude v našem kostele

od 11.30 – 12.00 podávat svaté přijímání