Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 20. ledna 2019)

  1. Zapisují se úmysly mší sv. na 1. pololetí roku 2019.
  2. Ve čtvrtek 24. ledna se uskuteční po mši sv. v 18.15 další lekce přípravy k přijetí svátosti biřmování.
  3. Úvodní setkání kurzu duchovní obnovy podle P. Ernsta Sievers proběhne v pátek 15. února 2019 v 19 h. na faře.
  4. Mše sv. ve všední dny budou v kapli na faře.

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (20. – 27. 1. 2019)

Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“(Jan 2,2)

Ne

20. 1.

Druhá neděle v mezidobí 8.00 za naše farní společenství ve Svinově a všechny jeho dobrodince
10.00 za +Marii Dragounovou,

manžela, dva syny, rodiče z obou stran a za živou rodinu

Po

21. 1.

Památka sv. Anežky Římské,

panny a mučednice

Út

22. 1.

17.30 za prarodiče z obou stran, duše v očistci a manželé Košicovy
St

23. 1.

7.00 za Martinu Halfarovou a nemocného otce
Čt

24. 1.

Památka

sv. Františka Saleského,

biskupa a učitele církve

16.30 mariánské večeřadlo – kaple na faře
17.30 za živou rodinu jako prosba o dar víry pro děti a vnuky – k Duchu svatému

25. 1.

Svátek

Obrácení sv. Pavla

17.30 za +Annu Štefkovou,

dceru a za + z rodiny

So

26. 1.

Památka sv. Timoteje a Tita,

biskupů

7.00 za +manželé Skřivánkovy

a jejich rodiny

Ne

27. 1.

Třetí neděle v mezidobí 8.00 za naše farní společenství ve Svinově a všechny jeho dobrodince
10.00 za +Karolinu Bototšovou, manžela, dceru Annu a rodiče z obou stran