Ohlášky

Informace z farnosti (neděle 2. října 2022):

V pátek 7. října v 16.15 se koná setkání scholičky. Zveme všechny děti i jejich rodiče.

V pátek 7. října v 18.15 bude pokračovat příprava k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 8. října se v Hlučíně koná diecézní setkání ministrantů.

Zapisují se intence na 2. pololetí roku 2022.


Starší ohlášky najdete zde