Ohlášky

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (17. – 24. 9. 2017)

„Kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší?“(Mt 18,21)

Ne

17. 9.

 

24. neděle v liturgickém mezidobí

 

sbírka na církevní školy

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Poděkování za 20 let působení P. Jana Larische ve farnosti Svinov a setkání s jáhny a kněžími, kteří působili v naší farnosti

8.00 za +manžela, rodiče z obou stran

a + sourozence

10.00 za +rodiče Holkovy,

za +Radku a Jiřího Šimunských

a švagra Josefa Ličku

15.00 svátostné požehnání
Po

18. 9.

   
Út

19. 9.

17.30 za +Jana Prchaly, rodiče, sourozence a příbuzné
St

20. 9.

Památka

sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

7.00
Čt

21. 9.

Svátek

sv. Matouše,

apoštola a evangelisty

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za +Josefa Kašáka a rodinu

a za +Aloise Zátopka a rodinu

22. 9.

17.30 za živou rodinu a na poděkování s prosbou o další Boží pomoc a ochranu Panny Marie
So

23. 9.

Památka

sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7.00 k Panně Marii na jistý úmysl s prosbou o pomoc a ochranu pro živou rodinu
Ne

24. 9.

25. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 za + Hedviku Longinovou k nedožitým 100. narozeninám, manžela, syna Milana a všechny duše v očistci
10.00 na úmysl dárce

Informace z farnosti

Dnes se koná sbírka na církevní školy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Chystá se nové číslo časopisu Svinovníček. Prosíme farníky o textové příspěvky.

Ve čtvrtek 21. září v 18.30 na faře startuje v novém školním roce náboženství pro dospělé.

V sobotu 23. září v 9.00 na faře proběhne shůzka velkých ministrantů.

ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov zve ve středu 20. září 2017 na oslavu 105 let svinovské školy. Program: 15.00. – 16.30 prohlídka školy, 17.00 akademie v tělocvičně školy.

Novokněz Michal Slanina nabízí na CD nosičích digitální záznam své primice v Kobeřicích. Zájemci nechť se přihlásí v sakristii.