Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 19. ledna 2020)

  1. Mše sv. ve všední dny budou v zimním období v kapli na faře.
  2. V pátek 24. ledna

– v 16.15 proběhne na faře setkání scholičky,

– se po mši sv. v 18.10 uskuteční schůzka s rodiči na téma příprava dětí k 1. svatému příjímání.

  1. V sobotu 25. ledna v 9.00 se uskuteční na faře ministrantská schůzka.

P o ř a d b o h o s l u ž e b (19. – 26. 1. 2020)

 „…viděl jsem a dosvědčuji: To je Syn Boží.“(Jan 1.34)

Ne

19. 1.

2. neděle v mezidobí 8.00 za rodiče a sourozence Belnarovy
10.00 za +Antonína Urbaníka, za +manželku Bernardetu, syna Václava a jejich rodiče a prarodiče a duše v očistci
Po

20. 1.

Út

21. 1.

Památka sv. Anežky,

panny a mučednice

17.30 za + Oskara Sollicha,

manželku a příbuzné

St

22. 1.

7.00 za +Viléma Dostála, manželku Annu a celou živou rodinu
Čt

23. 1.

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za rodiče Šoltysovy,

Sněhotovy a jejich děti

24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 17.30 na úmysl dárce
So

25. 1.

Svátek

Obrácení sv. Pavla, apoštola

7.00 za živou a +rodinu Tošerovou
Ne

26. 1.

3. neděle v mezidobí 8.00 za Bohuslavu a Jana Malíkovy

a jejich děti

10.00 za +Marii Dragounovou, manžela, dva syny, rodiče z obou stran a za živou rodinu