Publikační činnost P. Jana Larische

P. Alois Šebela

Kněz mnoha funkcí a rolí, čestný kanovník a mučedník

V ediční řadě Osobnosti ostravsko-opavské diecéze se objevuje nový titul P. Alois Šebela, kněz mnoha funkcí a rolí, čestný kanovník a mučedník. Publikace vychází při příležitosti 80. výročí mučednické smrti tohoto kněze v koncentračním táboře Osvětim v roce 1942. Alois Šebela se narodil 26. ledna 1880 v Ruprechtově na Vyškovsku, působil na Opavsku a Kroměřížsku…

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské

Cyrilometodějská křesťanská akademie

v roce 2022

Exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku v období 1850–2020


Publikace mapuje exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku od roku 1850 až do současnosti v jeho třech základních pilířích: exercicie pro kněze, exercicie pro laiky a lidové misie a to nejen v olomoucké arcidiecézi a v brněnské diecézi, ale také v rakouské (od roku 1918 československé) části vratislavské diecéze a od roku 1996 také v nově zřízené ostravsko-opavské diecézi. Umožňuje čtenáři blíže se seznámit jak s fenoménem exercicií a lidových misií, tak s jejich konkrétní praxí, a zároveň poodhaluje kořeny, ze kterých mimo jiné čerpaly vnitřní sílu ke křesťanskému životu generace našich předků.

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o.

v roce 2021

Mons. ThDr. P. Franz Linke

Katecheta, pastoralista, politik, probošt Význačné kapituly u kostela sv. Václava v Mikulově

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské

v roce 2020

Budovatelé Katolické akce

v olomoucké arcidiecézi v 1. polovině 20. století: Bedřich Vašek a Josef Kraft

Katolická akce byla pastoračním projektem papežů 1. poloviny 20. století, kteří si byli vědomi, že na tradičně křesťanských územích vznikají díky proměnám ve společnosti nová misijní území – v teritoriálním i sociálním smyslu. Katolická akce měla být trvalou formací laiků pro jejich uvědomělé a tedy misijně prožívané křesťanství.

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o.

v roce 2020

P. Vinzenz Brauner

Farář a starosta ve Zlatých Horách, světlo v temnotách zmatené doby

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské

v roce 2019

Mons. ThDr. Josef Schinzel

Pomocný biskup olomoucké arcidiecéze

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské

v roce 2018

P. Franciszek Kałuża, SJ

Katolický kněz, řeholní klerik, mučedník

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské

v roce 2017

Mons. ThDr. P. Ludwik Wrzoł

Kněz, vysokoškolský pedagog a mučedník

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské

v roce 2016

P. Stanislav Dubina

Dobrý a věrný služebník Boží

Vydala Římskokatolická farnost Kozlovice

v roce 2016

Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území ostravsko-opavské diecéze

Druhé přepracované a doplněné vydání

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské

v roce 2015

Eucharistické hnutí na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století

V úvodu knihy jsou připomenuta moravská poutní místa známá eucharistickým zázrakem. Stěžejní část textu se zabývá eucharistickým hnutím na Moravě a ve Slezsku na konci 19. a v 1. polovině 20. století. Tato publikace má pomoci lépe pochopit fenomén eucharistických sjezdů či kongresů. Přáním autora ale není jen vybídnout čtenáře k získání nových informací ze života katolické církve na Moravě a ve Slezsku, ale také v něm upevnit a prohloubit vědomí katolické identity, jejíž součástí je vztah k Eucharistii.

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o.

v roce 2015

P. Paul Alois Heider, OT

Miloval církev, národ a vlast

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské

v roce 2014

Matka Františka Lechnerová

„Vše pro Boha, pro chudé a pro naši kongregaci“

Publikace o životě a díle zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky, Matky Františky Lechnerové (1833–1894), jejíž proces blahořečení byl započat v roce 2005.

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o.

v roce 2014

P. Rudolf Schikora, CSsR 

Apoštol Ostravska v první polovině 20. století

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské

v roce 2013

P. Rudolf Nejezchleba

Zakladatel charitního díla na Ostravsku v první polovině 20. století

Vydala Diecézní charita ostravsko-opavská

v roce 2012

Vytrvali ve zkouškách

Krátké životopisy dvou katolických kněží, představených Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, P. Kamila Jaroše (1913–1945) a P. Jaroslava Šumšala (1905–1942). Oba si s Boží pomocí v extrémní situaci fyzické likvidace nacistickým režimem zachovali ve svém srdci de facto jediný možný a správný postoj, který vždy a za všech okolností činí člověka člověkem. Byla jim od Pána Boha dána milost zůstat lidmi, a tak se vlastně stát světci. Jejich martyrium ukazuje, kudy vede cesta života a jak velká a nekonečná je Boží láska.

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o.

v roce 2012

P. Ferdinand Chýlek

Vůdčí osobnost katolického hnutí na střední Moravě v letech 1919-1939

Vydaly Římskokatolická farnost Kozlovice a Římskokatolická farnost Přerov

v roce 2011

Římskokatolická farnost Krista Krále v Ostravě-Svinově 1931-2011

Publikace navazuje na čtyři monografie o svinovských farářích, vydané v roce 2009, a na publikaci s životopisy deseti kněží pocházejících z farnosti Ostrava-Svinov, vydanou v roce 2010.

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov

v roce 2011

Katoličtí kněží rodáci z Ostravy-Svinova

Publikace obsahuje životopisy deseti kněží pocházejících z farnosti Ostrava-Svinov

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov

v roce 2010

Rudolf Jan

Arcivévoda rakouský, arcibiskup olomoucký a kardinál

K 190. výročí intronizace kardinála Rudolfa Jana na metropolitní stolec v Olomouci vyšla monografie, jejímž základem je práce Bohumila Zlámala (1904–1984), kterou Jan Larisch doplnil o nové poznatky…

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o.

v roce 2010

P. Jan Němec

Čtvrtý farář ve Svinově 1958-1986

Vydáno u příležitosti 80. výročí posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov

v roce 2009

Prelát P. František Gavlas

Třetí farář ve Svinově 1950-1958

Vydáno u příležitosti 80. výročí posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov

v roce 2009

P. František Hadamčík

Druhý farář ve Svinově v 1946-1950

Vydáno u příležitosti 80. výročí posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov

v roce 2009

P. ThDr. Ladislav Kubíček

Prvofarář ve Svinově 1931-1945

Vydáno u příležitosti 80. výročí posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov

v roce 2009

Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území ostravsko-opavské diecéze

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské

v roce 2005