Ministranti

Schůzka starších ministrantů se koná vždy každou druhou  sobotu po mši sv. v 8,00 hod.  a schůzka mladších ministrantů je taktéž každou druhou sobotu v 17:30 hod. na faře.