Schola

Současná schola svinovské farnosti se schází a zpívá na mši svaté nepravidelně z důvodu studijních povinností většiny členek scholy.

Od září 2018 se pravidelně schází scholička.

Schůzka scholičky s tvořením:

   

Zpěv při mši svaté: