Schola

Od září 2018 se pravidelně schází scholička.

První setkání v tomto školním roce bude v pátek 20. září 2019 v 16.15 v učebně na faře.

Schůzka scholičky s tvořením:

Zpěv při mši svaté: