Starší ohlášky

Informace z farnosti (neděle 15. ledna 2023):

V sobotu 7. ledna proběhla Tříkrálová sbírka. Všem dětem i dospělým, koledníkům i dárcům a pomocníkům velké Pán Bůh zaplať.

Dnes je kostelní sbírka určena pro Tříkrálovou sbírku. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V neděli 22. ledna po velké mši sv. proběhne ve farním sále setkání rodičů dětí 3. třídy z náboženství ohledně prvního svatého přijímání dětí. Prosíme dotčené rodiče, aby se dostavili.

Zapisují se intence na mše sv. na 1. pololetí 2023.


Zpět na aktuální ohlášky.