Starší ohlášky

Informace z farnosti (neděle 26. listopadu 2023):

V době od 3. listopadu do 1. prosince probíhá v kostele prodejní bazar knih náboženskou tématikou. Výtěžek je věnován na katolické biblické dílo. Každá publikace je v ceně 50 Kč.

Sbírka na katolická média činila 7900 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí 27. listopadu nebude výuka náboženství.

V sobotu 2. prosince od 14 do 18 hodin proběhne ve školní jídelně pletení adventních věnců.

V neděli 3. prosince proběhne před kostelem v době od 14 do 17 hodin vánoční jarmarkkterý bude zakončen rozžehnutím vánočního stromu.

V neděli 3. prosince při mši svaté v 10 hod bude pokračovat cyklus kázání pro děti.


Zpět na aktuální ohlášky.