Starší ohlášky

Informace z farnosti (neděle 21. května 2023):

Ve středu 24. května se koná pouť Charit ostravsko-opavské diecéze v Branicích (PL). Mše sv. v bazilice Svaté Rodiny v 10.00 s následným programem – viz zde.

V neděli 28. května se koná svatodušní sbírka na Diecézní charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

V neděli 28. května se koná na farní zahradě tradiční svatodušní vaječina. Začátek v 14.30. Všichni jsou srdečně zváni.

Připravuje se nové číslo časopisu Svinovníček. Prosíme farníky o textové příspěvky.

Na sobotu 10. června se připravuje farní poutní zájezd do Kladska v Polsku (rodiště P. Grzegorze). Program viz leták na úvodní straně webu, cena 500 Kč, přihlášky v sakristii.


Zpět na aktuální ohlášky.