Starší ohlášky

Informace z farnosti (neděle 19. května 2024):

Zapisují se úmysly na mše svaté na rok 2024.

V neděli 5. května se konala diecézní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Vybralo se 6.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

V neděli 19. května se koná tradiční smažení vaječiny na farní zahradě. Začátek v 14.30. Všichni jsou srdečně zváni, vajíčka a sladkosti jsou vítány, nápoje jsou zajištěny MO KDU-ČSL.

Páteční májové pobožnosti se budou konat vždy přede mší svatou, tj. v 17.15 u oltáře Panny Marie.

V pátek 24. května proběhne generální příprava k 1. svatému přijímání dětí:

  • 16.30–17.25 příležitost ke svátosti smíření
  • 17.15 májová pobožnost
  • 17.30 mše svatá
  • 18.00 nácvik dětí
  • 18.30 úklid a příprava kostela

Zpět na aktuální ohlášky.