Starší ohlášky

Informace z farnosti (neděle 9. ledna 2022):

Zapisují se úmysly mší svatých na 1. pololetí roku 2022.

Poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Tříkrálové sbírky ve Svinově. Na sbírce se podílelo 8 skupinek koledníků. Příští neděli proběhne v kostele místo obvyklé sbírky Tříkrálová sbírka do tříkrálových pokladniček. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Synodní skupinka prosí farníky o zapojení se do probíhající celocírkevní synody skrze synodní lístky. Prosí o jejich přečtení, zamyšlení se, doplnění a odevzdání do konce ledna 2022. Lístky jsou vzadu v kostele.

Ve čtvrtek 13. ledna v 18:15 se koná na faře společenství dospělýchVšichni jsou srdečně zváni.

V pátek 14. ledna v 16:15 se na faře koná setkání scholičkyVšechny děti jsou srdečně zvány.


Zpět na aktuální ohlášky.