Historie

Svinovská farnost byla jako samostatný právní subjekt zřízena 1.12.1931 rozhodnutím olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. Její ustavení souviselo s dynamickým rozvojem obce započatým v 2. pol. 19. století. Přirozenou součástí tohoto rozvoje byla i stavba kostela, který byl dokončen v roce 1929   a zasvěcen Kristu Králi. Od té doby je naše společenství integrální součástí života téměř pětitisícového, dnes městského obvodu Ostrava-Svinov. S důvěrou v Boží prozřetelnost, která nám dala a dává žít na tomto místě a v tomto čase, chceme dostát výzvám, které pro nás plynou z našeho křesťanského způsobu života.