Výuka náboženství

Budova školy na ulici Evžena Rošického., učebna výpočetní techniky

  1. a 2. třída   středa 13.00 – 13.30
  2. třída           středa 13.30 – 14.15
  3. a 5. třída    středa 14.20 – 15.00

Budova fary na ulici Bílovecké., učebna

  1. třída            čtvrtek 14.00 – 14.45
  2. – 9. třída     pátek 14.15 – 15.00