Výuka náboženství

Rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2022/2023 (učebna na faře):

1. + 2. třída pondělí v 14.15 h.

3. + 4. třída pondělí v 15.15 h.

5. + 6. třída čtvrtek v 14.30 h.

Ukončení školního roku5