Výuka náboženství

Budova školy na ulici Evžena Rošického

1. tř.    středa    13.00 – 13.45

Budova fary na ulici Bílovecké., učebna

2 – 3. tř.    středa    14.30 – 15.15

4 – 5. tř.    středa     15.30 – 16.15

4. – 5. tř.    čtvrtek    16.15  – 17.00 (skupina B)

6 – 9. tř.    středa     16.30 – 17.15