Výuka náboženství

Budova školy na ulici Evžena Rošického

1. – 4. třída    pondělí    13.00 – 14.15

Budova fary na ulici Bílovecké., učebna

1. – 2. třída   čtvrtek   13.30 – 14.15

3. – 5. třída    čtvrtek  14.30 – 15.15

6. – 9. třída    čtvrtek  15.30 – 16.15