Výuka náboženství

Rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2023/2024 na faře:

1.–3. třída: pondělí v 14.15

4.–5. třída: pátek v 15.30

7. třída: pátek v 14.00