Kněží působící v naší farnosti

Kněží, jáhni a bohoslovci působící ve farnosti Ostrava – Svinov od jejího založení 1. prosince 1931 do současnosti:

Faráři

 • P. Ladislav Kubíček (1. 12. 1931 – 31. 12. 1945)
 • P. Antonín Juchelka (1. 1. 1946 – 30. 6. 1946) – jako administrátor
 • P. František Hadamčík (od 1. 7. 1946; 2. 2. 1950 zatčen, ale do své smrti 24. 2. 1962 zůstal podle CIC farářem)
 • P. František Gavlas (15. 9. 1950 – 31. 10. 1958) – dle CIC jako provizor
 • P. Jan Němec (1. 11. 1958 – 5. 2. 1986) – do 25. 2. 1962 dle CIC jako provizor, po smrti P. Františka Hadamčíka jako administrátor, od roku 1973 farářem de iure
 • P. Miroslav Straka (1. 3. 1986 – 30. 6. 1997)
 • P. Jan Larisch (1. 7. 1997 – dosud)

Kaplani

 • P. František Krist (1. 9. 1933 – 23. 11. 1938)
 • P. Alois Vičar (15. 12. 1938 – 19. 6. 1939)
 • P. Johann Sczuka (1. 9. 1939 – květen 1940)
 • P. Josef Nowok (1. 9. 1940 – květen 1942)
 • P. Bohumil Zaňka (12. 7. 1943 – 3. 11. 1944)
 • P. Antonín Hlubek (leden 1945 – srpen 1945)
 • P. Antonín Juchelka (1. 10. 1945 – 31. 12. 1945) – poté jako administrátor
 • P. Bernard Homola (8. 2. 1947 – 30. 9. 1947)
 • P. Josef Hrazdil (1. 10. 1947 – 25. 10. 1948)
 • P. Antonín Uhlář (1. 1. 1951 – 10. 6. 1953)
 • P. Pavel Moravec (1. 8. 2002 – 30. 6. 2004) – jáhen, poté kaplan
 • P. Marcel Puvák (1. 7. 2011 – 12. 9. 2013)
 • P. Jiří Marek Kotrba (1. 7. 2016 – 30. 6. 2017)
 • P. Grzegorz Borski (1. 7. 2020 – 28. 2. 2021; 1. 1. 2022 – dosud)

Výpomocní duchovní

 • P. Josef Blažek (1956 – 7. 3. 1967)
 • P. Miloslav Pilch (1. 7. 2005 – 27. 6. 2007)
 • P. Antonín Hořák (1997 – dosud)

Jáhni a bohoslovci

 • P. Tomasz Stachniak (květen – červenec 1998) – bohoslovec
 • P. Adam Małek (28. 2. 1999 – 30. 6. 2000) – bohoslovec a jáhen
 • P. Dariusz Gwarecki (1. 2. 2001 – 30. 6. 2001) – bohoslovec
 • P. Przemysław Antoni Traczyk (1. 7. 2001 – 30. 6. 2002) – jáhen
 • P. Pavel Moravec (1. 8. 2002 – 30. 6. 2004) – jáhen a kaplan
 • P. Paweł Grodek (1. 10. 2004 – 30. 6. 2005) – jáhen
 • P. Martin Sudora (1. 7. 2005 – 30. 6. 2007) – bohoslovec a jáhen
 • P. Vojtěch Janšta (1. 7. 2007 – 30. 6. 2008) – jáhen
 • P. Martin Kudla (1. 7. 2008 – 30. 6. 2009) – jáhen
 • P. Pavel Jiřík (5. 9. 2009 – 30. 6. 2010) – jáhen
 • P. Michal Jadavan (1. 7. 2010 – 30. 6. 2011) – jáhen
 • P. Marek Večerek (1. 7. 2013 – 30. 6. 2015) – bohoslovec a jáhen
 • P. David Tyleček (1. 7. 2015 – 30. 6. 2016) – jáhen
 • P. Michal Slanina (1. 7. 2016 – 30. 6. 2017) – jáhen
 • P. Jan Jurečka (1. 7. 2017 – 30. 6. 2018) – jáhen
 • P. Lukáš Dořičák (1. 7. 2018 – 30. 6. 2019) – jáhen
 • P. Jakub Lasák (1. 7. 2019 – 30. 6. 2020) – jáhen