Varhany

Varhany – nástroj nazvaný „královnou hudební říše“, neboť varhany jsou v důsledku své bohatosti zvuků a umělecké dokonalosti daleko před veškerými jinými nástroji.

V polovině roku 1929 začaly probíhat předběžná jednání o stavbě varhan pro svinovskou farnost. Varhany (pneumatické traktury, období romantismu) byly objednány za p. Kubíčka u firmy Bratři Riegrové Krnov v roce 1930.  Pořizovací cena tohoto díla je neznámá, předpokládá se, že cena v té době se pohybovala cca 300-400 tisíc Kčs. Podle kroniky byla určitá částka zaplacena částečně německými katolíky, a dále závodem Válcovny Mannesmannových trub a.s. a zbytek firmou Bratři Riegrových.Varhany posvětil a kolaudoval na svinovský krmáš sv. Jana a Pavla v r. 1930 dr. Jan Martinů.

Záznamy v kronice uvádí, že prvním varhaníkem v kapli sv. Jana a Pavla na harmonium i na počátku na varhany v kostele Krista Krále  byl pan řídící Karel Starůstka a jeho choť. Po jeho odchodu do důchodu byl vybrán na základě doporučení rod. Žebrákovou a p. Fr. Kudělkou pan Josef Ševčík. Od roku 1951 varhanickou službu vykonával pan Vlastimil Grobař. Zdravotní stav pana Grobaře neumožnil dále pokračovat a opuštěné místo varhaníka pak v roce 2004 převzal p. Petr Macháč.

Varhaníci:

Karel Starůstka – pan řídící a první varhaník ve Svinově. V kapli sv. Jana a Pavla hrál na harmonium a poté také na varhany v kostele Krista Krále. Službu ukončil po odchodu do důchodu. Hrou na varhany vypomáhala také jeho choť.

Josef Ševčík (nar. 1901, zem. 1951) – hrou na varhany doprovázel bohoslužby až do roku 1951. Dříve byl varhaníkem v Heřmanicích. Rovněž působil jako dlouholetý dirigent kostelního pěveckého sboru ve Svinově.

Vlastimil Grobař (nar. 1921, zem. 2007 ?) – funkci varhaníka obstarával od 1. 9. 1951 do poloviny roku 2004. V letech  1941-1946 studoval na speciálním oddělení Masarykova ústavu hudby a zpěvu v Ostravě. Toto pětileté studium bylo zakončeno absolutoriem. Od 1. 7. 1946 nastoupil jako učitel na hudební školu v Bruntále, později též v Krnově. Na obou místech působil i jako varhaník, v Krnově zejména u Minoritů a na Cvilíně. V roce 1948 se podrobil zkoušce učitelské způsobilosti ze hry na varhany a o dvě léta později zkouše ze hry na klavír. V dalších letech byl učitelem na hudebních školách v Butovicích, Bílovci, Klimkovicích a Porubě.

V červnu roku 2004 při oslavě 75. výročí posvěcení našeho kostela mu byl předán generálním vikářem Ostravsko-opavské diecéze Mons. Marcelem Tesarčíkem a biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem děkovný list za dlouholetou varhanickou službu a jako výraz poděkování mu byl farníky předán dárkový koš. Pan Grobař ze zdravotních důvodů pravidelně hrával už jen při ranních středečních bohoslužbách, ale v zimních měsících se jeho zdravotní stav natolik zhoršil, že přestal hrát úplně. Funkci varhaníka převzal pan Petr Macháč.

Antonín Novák (nar. 1912, zem. 1975) – od r. 1960 do r. 1975 vypomáhal na zdejším kůru varhaníku p. Grobařovi ve hře na varhany. Našeho Pána oslavoval nejen hrou na varhany, ale i nádherným zvučným basem obvykle na nedělní desáté mši svaté. Mimo naši farnost doprovázel na varhany také bohoslužby v Polance. Od roku 1975 se pak stává varhaníkem u kostela Svatého Mikuláše v Porubě, kde se už od konce šedesátých le významně angažovat jak při rekonstrukci farního kostela, tak i  při liturgických a stavebních úpravách kaple Andělů strážných v Pustkovci.

Marián Kováč (nar. 1958) – od r. 1975 do r. 1988 vypomáhal s hrou na varhany. Roku 1975 založil v naší farnosti scholu Kantorum, kde docházelo 10 – 20 dětí. Scholu doprovázel pěknou hrou na kytaru. Až do června 1979 tak zkrášlovali zpěvem nedělní bohoslužby.

Marie Krejčí (nar. 1958) od r. 1988 do r. 1990 vypomáhala při nedělních bohoslužbách (v 10 hod) a vedla scholu.

Od Vánoc roku 1990 začal vypomáhat tehdy osmnáctiletý Petr Macháč (nar. 1972). Po absolvování 8. ročníku hry na klavír začal studovat hru na varhany v hudební škole v Ostravě-Vítkovicích u pana profesora Marka (současný varhaník v Ostravě-Zábřehu). Zpočátku doprovázel bohoslužby jen přes týden, ale pilným cvičením a za pomocí tehdejšího varhaníka pana Grobaře docílil pokroků a začal hrát samostatně také nedělní bohoslužby, svatby a pohřby. Varhanní službu plně převzal v druhé polovině roku 2004. Od roku 2001 se ujal vedení scholy, kterou doprovázel hrou na basu do roku 2007. Od roku 2008 při půlnoční mši svaté Jana Jakuba Ryby doprovází sbor studentů a zpěváků z okolních farností také orchestr sestavený jak z profesionálu tak i amatérů a obohacuje tím slavnostní bohoslužbu nejen pro věřící ale i pro širokou veřejnost.

V první polovině roku 2004 příležitostně vypomáhali mladí varhaníci Vítězslav Krátký a Peter Galvas.

Lenka Šindelková, za svob. Heverlová (nar. 1979), pochází ze sousední farnosti Polanka. Hře na varhany se učila 4 roky u prof. Svatoše na ZUŠ Svinov a dále při studiu na VŠ pokračovala další 4 roky v ZUŠ zaměřené na církevní hudbu zakončené zkouškou C2. Po dobu deseti let doprovázela nedělní bohoslužby v Polance a od roku 2004 dosud vypomáhá s hrou na varhany také ve Svinově. Zároveň se zde v letech 2005-2006 ujala vedení velké scholy .

Kamil Štolpa (nar. 1990)  vypomáhal od podzimu roku 2010 při úterních i čtvrtečních bohoslužbách. Hru na varhany studoval na konzervatoři v Prostějově u paní prof. Silné. V sousední farnosti Pustkovec doprovází středeční bohoslužby. Ve své rodné farnosti Přemyslovice a ve farnosti Laškov (u Prostějova) pravidelně hrává jako hlavní varhaník při nedělních bohoslužbách a slavnostech.

Opravy:

říjen 1947 za P. Hadamčíka – první revize a přeladění varhan- firma Bratři Riegrové

listopad 1950 za P. Gavlase – oprava a vyladění varhan – firma Bratři Riegrové

prosinec 1951 oprava varhan a měchů vč. dodání tremola – Továrny na varhany, n.p. Krnov

V dalších letech prošly varhany opravami, z nichž některé jim rozhodně neprospěly .

Rok 1999

Generální oprava varhan (oprava motoru, výměna motorové hřídele, výměna rejstříkové hlavy, umístění motoru do nové zvukotěsné skříně). Z důvodu zajištění stabilní teploty vzduchu a nefunkčnosti komínu byl přemístěn motor varhan z půdních prostor kostela do nové zvukotěsné skříně na kůru .Podle návrhu profesora Rybky z Klimkovic byly varhany rozšířeny významnými varhanáři bratry Kosterovými ze Slavkova u Opavy  o nový rejstřík Akuta a dispozičně upraveny 4 rejstříky (mixtura, Seskvi-altera, Vox celestis, Choralbas), bylo tedy instalováno téměř 300 nových píšťal. Nástroj byl pečlivě vyčištěn, přeintonován a přeladěn. Celé dílo bylo završeno slavnostním varhanním koncertem ve středu 16. června, hrál profesor Vladimír Svatoš z Ostravské konzervatoře.

Dispozice dvoumanuálových varhan RIEGER Opus 2437 – od r. 1999 dodnes:

Svinovské varhany mají celkem 1197 píšťal (cínové, zinkové a dřevěné),  17 rejstříků, z toho 3  v pedálu, 6 v prvním manuálu  a 8 ve druhém manuálu plus tremolo. 4 pevně nastavitelné kolektivy (piano, mezzoforte, forte, tutti) a jedna volná kombinace rejstříku umožňující jednoduchou změnu intonace při hře.

I. manuál:

Principál 8
Kryt 8

Salicionál 8
Oktáva 4

Super-oktáva 2

Mixtura 2 2/3, 4x

II. manuál:
Principál houslový 8Flétna trubicová 8

Kvinta-dena 8
Vox celestis 8/4 8
Flétna dutá 4
Flétna příčná 2

Seskvi-altera 1 1/3, 2x
Akuta 1 2-3x
Tremolo

Pedál:

Subbas 16

Oktávbas 8
Choralbas 4

Rok 2011

V lednu roku 2011 byl odpojen hrací pult od varhan a následně odvezen do dílny varhanního mistra pana Aloise Kostery do Opavy Slavkova. Generální oprava spočívala ve výměně (665 ks ) olověných přívodních trubiček v hracím stole i celé traktuře za plastové. Zároveň byly svinovským stolařem panem Radkem Slovákem zrenovovány pedály (zúžení, přefilcování a přelakování). Základní oprava a připojení hracího stolu trvala do svatodušních svátků t.r. , kdy při ranní mši sv. zazněly první tóny písně „Kristus seslal Těšitele….a pote slavnostní Tedeum. Následné doplňující práce (výměna olověných přívodních trubiček do píšťal, přeladění, rozšíření přívodu vzduchu do motoru a dodání účinnějšího tremola) probíhaly až do července 2011.

Svinovské varhany jsou dodnes mistrným dílem Bratří Riegrových, důstojnou okrasou chrámu Páně a chloubou celé katolické svinovské farnosti.