Kněží pocházející z naší farnosti

HRNČÍŘ Antonín, nar. 21. května 1771 ve Svinově, vysvěcen 23. srpna 1795 v Olomouci, zemřel 20. dubna 1804, pochován na hřbitově v Plesné (hrob zrušen).

HRNČÍŘ František, nar. 3. května 1783 ve Svinově, vysvěcen 6. září 1807 v Olomouci, zemřel 13. srpna 1831, pochován na hřbitově ve Fryštáku.

HAMPL Leopold, nar. 14. listopadu 1916 ve Svinově, vysvěcen 24. prosince 1939 ve Vratislavi, zemřel 9. ledna 1995, pochován na hřbitově v Blatničce.

HONKA Stanislav, nar. 13. listopadu 1922 ve Svinově, vysvěcen 19. června 1949 v Oseku u Duchcova, zemřel 18. ledna 2010, pochován na hřbitově ve Slezské Ostravě.

PILCH Miloslav, nar. 19. června 1924 ve Svinově, vysvěcen 5. července 1949 v Olomouci, zemřel 27. června 2007, pochován na hřbitově v Ostravě – Svinově.

FRANK Miloslav, nar. 27. června 1924 v Bánovích nad Bebravou na Slovensku, vysvěcen 25. března 1968 v Praze, bydlí v salesiánském domě v Praze – Kobylisích, zpracovává archiv české provincie salesiánů a vypomáhá jako kněz v duchovní správě.

HONKA Jan, nar. 11. července 1924 ve Svinově, vysvěcen 8. dubna 1950 v Litoměřicích, zemřel 16. července 1956, pochován na městském hřbitově v Opavě.

HONKA Josef, nar. 8. března 1929 ve Svinově, vysvěcen 8. března 1967 v Praze, zemřel 23. června 2004 v Jalubí, pochován na městském hřbitově v Opavě.

VITÁSEK Bohumír, nar. 9. října 1947 v Opavě, vysvěcen 28. června 1980 v Olomouci. Od roku 1991 působil jako farář v katedrále sv. Václava v Olomouci, od roku 1993 je kanovníkem olomoucké kapituly, kde zastává od roku 2007 úřad probošta a od roku 2012 úřad penitenciáře. V roce 2016 jej papež František jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Od roku 2010 zastává funkci prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a biskupského delegáta pro pastoraci nemocných. Je členem pastorační rady Arcibiskupství olomouckého a Rady ČBK pro zdravotnictví.

STRNAD Miroslav, nar. 2. července 1968 v Ostravě, vysvěcen 18. června 1994 v Olomouci, v letech 2003 – 2016 působil jako farář ve farnosti Slavičín a od roku 2016 působí ve farnosti Zlín – Malenovice.