Ohlášky

Informace z farnosti (neděle 26. května 2024):

Zapisují se úmysly na mše svaté na rok 2024.

Páteční májové pobožnosti se budou konat vždy přede mší svatou, tj. v 17.15 u oltáře Panny Marie.

Chystá se vydání nového čísla farního časopisu Svinovníček. Prosíme farníky a zaslání textových příspěvků.


=> Starší ohlášky