Společenství dospělých

Boží království nespočívá v jídle a pití, ale ve spravedlnosti, pokoji a radosti, jaké dává Duch svatý. Kdo s těmito dary slouží Kristu, líbí se Bohu a váží si ho i lidé. Usilujme tedy o to, co slouží k pokoji a k vzájemnému duchovnímu prospěchu.“ (List Římanům 14, 17-19)

Na co se můžete těšit? Během setkání se budeme společně modlit, povídat si, zpívat, rozjímat nad Písmem svatým a na závěr se pomodlíme nešpory. Nebude chybět samozřejmě ani občerstvení 🙂

Společenství dospělých probíhá ve čtvrtek jednou za 14 dní po mši svaté – v 18.15 na faře.

Všichni jste srdečně zváni!