Vítejte na oficiálním webu farnosti Ostrava-Svinov

AKTUALITY:

V neděli 28. května se koná svatodušní sbírka na Diecézní charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

V neděli 28. května se koná na farní zahradě tradiční svatodušní vaječina. Začátek v 14.30. Všichni jsou srdečně zváni.

V pátek 2. června je první pátek v měsíci, zároveň se však koná Noc kostelů, proto nebude přede mší svatou obvyklá adorace. Mše svatá bude v 17.30. Další program Noci kostelů v naší farnosti viz plakátek:

V neděli 4. června na slavnost Nejsvětější Trojice udělí otec biskup Martin David při mši svaté v 10.00 šesti biřmovancům svátost biřmování. Prosíme o modlitbu za ně!

Na sobotu 10. června se připravuje farní poutní zájezd do Kladska v Polsku (rodiště P. Grzegorze):

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z prvního svatého přijímání z neděle 21. května.

Další aktuality a pořad bohoslužeb na tento týden najdete zde 🙂


V neděli 30. dubna 2023 proběhlo po ranní mši svaté slavnostní setkání při příležitosti přejmenování náměstí před kostelem na náměstí Kardinála Tomáška. František Tomášek (1899–1992) byl rodák ze Studénky, profesor teologické fakulty v Olomouci, 34. arcibiskup pražský a primas český. V kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově sloužil 30. října 1949 po tajném vysvěcení svou první veřejnou biskupskou mši sv.

Velké díky patří panu Leu Žídkovi, který byl hlavním iniciátorem této významné události. Slavnostního setkání se zúčastnil také Ing. Radim Smetana, starosta městského obvodu Ostrava-Svinov, a Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora města Ostravy. Obdrželi jsme také dva milé pozdravy od Mons. Jana Graubnera, současného arcibiskupa pražského a primase českého, a Dominika kardinála Duky, emeritního arcibiskupa pražského.

Více se dočtete také v článku na webových stránkách ostravsko-opavské diecéze.

Z této události byla 21. května odvysílána reportáž v Křesťanském magazínu.

Foto z této události, které pro nás nafotil Vojtěch Curylo, si můžete prohlédnou ve fotogalerii Člověk a víra.


POMOC TURECKU A SÝRII

Na začátku února 2023 zasáhlo Turecko a Sýrii katastrofální zemětřesení, které za sebou zanechalo mohutné škody. Otřesy si vyžádaly desítky tisíc obětí, miliony lidí se ocitly bez střechy nad hlavou a potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Charita vyhlásila sbírku na pomoc postiženým lidem a pomáhá přímo na místě – více o projektu zde.


POMOC UKRAJINĚ

Charita Česká republika vyhlásila na pomoc Ukrajině finanční sbírku:

55660022/0800, variabilní symbol 104

O působení Charity na Ukrajině a možnostech pomoci se můžete dočíst více na webových stránkách Charita pro Ukrajinu.

Vytrvejme také v modlitbě za mír ve světě, zvláště za mír na Ukrajině.


Na stránce publikační činnost P. Jana Larische si můžete pročíst dva letáky o obětech nacismu a komunismu z řad kněží na území naší diecéze, resp. moravské církevní provincie.

Doporučujeme ke shlédnutí také seriál se vstupy P. Jana Larische v Křesťanském magazínu – přehled všech dílů najdete zde.