Vítejte na oficiálním webu farnosti Ostrava-Svinov

V neděli 4. prosince slavíme

DRUHOU NEDĚLI ADVETNÍ

»V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“« (Mt 3,1)

Během adventu budou při nedělních mších svatých v 10.00 kázání pro děti o andělech strážných (adventní andělská cesta).

V neděli jste také zváni v 16.00 do farní kaple k tiché adoraci, která bude v 17.00 zakončená modlitbou nešpor.

Požehnaný advent!


DALŠÍ AKTUALITY:

Vyšlo nové číslo Svinovníčku 04/2022. Najdete v něm např. rozhovor s P. Lukášem Gelnarem, pastorační plán na příští měsíce včetně pořadu bohoslužeb o Vánocích a mnoho zajímavých článků k zamyšlení a k potěšení duše:)

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout foto z adventního zastavení pro děti, návštěvy sv. Mikuláše nebo z nedávné slavnosti Ježíše Krista Krále, na které byl celebrantem a slavnostním kazatelem novokněz P. Lukáš Gelnar. 

Další aktuality a rozpis bohoslužeb na tento týden najdete zde 🙂


Velké díky všem, kdo jste se zapojili do potravinové sbírky v naší farnosti! Dostali jsme zprávu, že setkání s ukrajinskými rodinami v neděli 6. listopadu ve Staré Bělé proběhlo velmi hezky. Vysbíralo se neuvěřitelných 1000 kg věcí, které byly po mši svaté a společném posezení rozdány spolu se zakoupenými poukázkami na potraviny 98 osobám z 35 rodin. Řada z nich prožívá stres a velmi těžké osudy, včetně závažných onemocnění a úmrtí blízkých na Ukrajině a jsou za tuto podporu opravdu vděčni! Fotografie z této poslední akce najdete na tomto odkazu. Příští setkání ukrajinských rodin a vydávání pomoci proběhne v neděli 11. prosince. Pokud byste chtěli tuto iniciativu podpořit, můžete se obrátit přímo na koordinátora pomoci ukrajinských rodin, Vojtěcha Vlčka, tel: 731 717 897.


POMOC UKRAJINĚ

Charita Česká republika vyhlásila na pomoc Ukrajině finanční sbírku:

55660022/0800, variabilní symbol 104

Další informace o možnostech pomoci jsou uvedeny na webových stránkách:

Charita pro Ukrajinu

Vytrvejme také v modlitbě za mír ve světě, zvláště za mír na Ukrajině.

Zveme věřící z Ukrajiny na bohoslužby!

Свята Літургія Римського обряду (odpovědi ke mši česky a ukrajinsky)


Vyšla nová publikace P. Jana Larische:

P. Alois Šebela, kněz mnoha funkcí a rolí, čestný kanovník a mučedník

V ediční řadě Osobnosti ostravsko-opavské diecéze se objevuje nový titul P. Alois Šebela, kněz mnoha funkcí a rolí, čestný kanovník a mučedník. Publikace vychází při příležitosti 80. výročí mučednické smrti tohoto kněze v koncentračním táboře Osvětim v roce 1942. Alois Šebela se narodil 26. ledna 1880 v Ruprechtově na Vyškovsku, působil na Opavsku a Kroměřížsku…

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské, Cyrilometodějská křesťanská akademie v roce 2022

Přehled všech publikací je k dispozici zde.


Doporučujeme ke shlédnutí poslední díl seriálu se vstupy P. Jana Larische v Křesťanském magazínu, ve kterém je představen život a dílo arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana: Křesťanský magazín

(Nejen) přehled předchozích dílů tohoto seriálu najdete zde