Vítejte na oficiálním webu farnosti Ostrava-Svinov

AKTUALITY:

Velké díky všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky ve Svinově. Foto z koledování ze soboty 8. ledna si můžete prohlédnou ve fotogalerii. Také děkujeme všem dárcům, kteří přispěli během mší svatých v neděli 16. ledna. Pokud jste nestihli přispět osobně, můžete stále přispět online prostřednictvím webu Tříkrálová sbírka.

Synodní skupinka prosí farníky o zapojení se do probíhající celocírkevní synody skrze synodní lístky. Lístky jsou vzadu v kostele. Prosíme o jejich přečtení, zamyšlení se, doplnění a odevzdání do konce ledna 2022.

Prosíme také o vzájemnou ohleduplnost a dodržování aktuálních protiepidemických opatření dle nařízení vlády ČR a pokynů KHS v Ostravě.

Další aktuality a rozpis bohoslužeb na tento týden najdete zde 🙂


Vyšla nová kniha P. Jana Larische: Exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku v období 1850–2020. Publikace mapuje exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku od roku 1850 až do současnosti v jeho třech základních pilířích: exercicie pro kněze, exercicie pro laiky a lidové misie a to nejen v olomoucké arcidiecézi a v brněnské diecézi, ale také v rakouské (od roku 1918 československé) části vratislavské diecéze a od roku 1996 také v nově zřízené ostravsko-opavské diecézi. Umožňuje čtenáři blíže se seznámit jak s fenoménem exercicií a lidových misií, tak s jejich konkrétní praxí, a zároveň poodhaluje kořeny, ze kterých mimo jiné čerpaly vnitřní sílu ke křesťanskému životu generace našich předků.

Přehled všech publikací je k dispozici zde.


Doporučujeme ke shlédnutí nejnovější díl seriálu se vstupy P. Jana Larische v Křesťanském magazínu, ve kterém je představen život a dílo P. Franciszka Kałuży: Křesťanský magazín

(Nejen) přehled předchozích dílů tohoto seriálu najdete zde