Vítejte na oficiálním webu farnosti Ostrava-Svinov

Prožíváme

POSTNÍ DOBU

Pobožnosti křížové cesty se konají vždy v pátek v 16.50 a v neděli v 9.20.

V pátek je také už od 16.30 příležitost ke svátosti smíření.

Při velké mši sv. v neděli v 10.00 probíhá cyklus kázání pro děti – postní cesta se svatými.

Každou neděli se můžeme ztišit v 16.00 v kapli na faře při adoraci, která je zakončena v 17.00 modlitbou večerních chval.

Postní doba je doba pokání a obrácení a zároveň čas milosti. Využijme tuto dobu patřičným způsobem.


DALŠÍ AKTUALITY:

Vyšlo nové číslo Svinovníčku 01/2023. Najdete v něm rozhovor s Mgr. Art. Janem Bittnerem, který v uplynulých letech postupně restauroval dřevěný mobiliář (obrazy křížové cesty, boží hrob, sochy sv. Antonína a sv. Terezie) v našem kostele, pastorační plán na duben až červen včetně pořadu bohoslužeb během Velikonoc a mnoho dalších zajímavých článků 🙂

Pořad bohoslužeb během pašijového týdne bude v naší farnosti probíhat takto:

Další aktuality a rozpis bohoslužeb na tento týden najdete zde 🙂


POMOC TURECKU A SÝRII

Charita Česká republika uvolnila z krizového fondu 300 000 korun a vyhlásila sbírku na pomoc zasaženým lidem. Jak Charita působí přímo na místě, informuje v tomto sdělení.


POMOC UKRAJINĚ

Charita Česká republika vyhlásila na pomoc Ukrajině finanční sbírku:

55660022/0800, variabilní symbol 104

Další informace o možnostech pomoci jsou uvedeny na webových stránkách Charita pro Ukrajinu.

Vytrvejme také v modlitbě za mír ve světě, zvláště za mír na Ukrajině.


Ve fotogalerii stále přibývají nové fotky, např. ze zahájení přípravy dětí k přijetí svátosti smíření a eucharistie.

Na stránce publikační činnost P. Jana Larische si můžete pročíst dva letáky o obětech nacismu a komunismu z řad kněží na území naší diecéze, resp. moravské církevní provincie.

Doporučujeme ke shlédnutí také seriál se vstupy P. Jana Larische v Křesťanském magazínu – přehled všech dílů najdete zde.