Starší ohlášky

Informace z farnosti (neděle 19. března 2023):

Dnes se koná sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Ve čtvrtek 23. března v 18.15 ve farním sále proběhne setkání pastorační rady.

Chystá se nové čísla časopisu Svinovníček. Uzávěrka je posunuta na pondělí 20. března.


Zpět na aktuální ohlášky.