Fotogalerie 2023

10. prosince 2023 – Druhá adventní neděle se sv. Mikulášem:)


8.-9. prosince 2023 – Adventní přespávačka na faře


26. listopadu 2023 – Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnostním celebrantem a kazatelem byl P. Lukáš Dořičák


11. listopadu 2023 – Oslava 60. narozenin P. Jana Larische

Další fotky si můžete prohlédnout zde.


5. listopadu 2023 – Výlet scholičky do Krásného Pole


22. října 2023 – Misijní neděle

Obě nedělní mše svaté celebroval P. Jakub Lasák z farnosti Kravaře a spolu s dvěma mládežníky se své farnosti nám pověděli o světovém setkání mládeže v Lisabonu. Jako poděkování dostali svíčky a papírový misijní růženec, který vyrobily děti ze scholičky.


18. října 2023 – Milion dětí se modlí růženec


10. září 2023 – Žehnání aktovek

Při mši svaté v 10 hod požehnal o. Jan dětem, rodičům a učitelům začínajícím nový školní rok.


23. června 2023 – Ukončení školního roku

Při mši svaté zazpívala naše scholička, pak byly dětem rozdána vysvědčení a dárečky a o. Jan Larisch dostal od dětí srdce, které v náboženství společně vyrobily (a které bylo vystaveno před oltářem o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova). Poté následovalo agapé – opékání buřtů 🙂


18. června 2023 – Slavnost Posvěcení kostela – Svinovská pouť

Slavnostním kazatelem a celebrantem byl P. Leoš Ryška, ředitel TV Noe. .


4. června 2023 – Svátost biřmování

V neděli 4. 6. na Slavnost Nejsvětější Trojice udělil o. biskup Martin David pěti biřmovancům z naší farnosti svátost biřmování. Foto: Vojtěch Curylo (Člověk a víra) – fotogalerie je ke shlédnutí zde + další fotografie ještě zde.


27. května 2023 – Výlet dětí, které přijaly poprvé eucharistii, do Kravař za o. Jakubem Lasákem


21. května 2023 – První svaté přijímání


30. dubna 2023 – Slavnostní přejmenování náměstí před kostelem na náměstí Kardinála Tomáška

V neděli 30. dubna 2023 po ranní mši sv. proběhlo v kostele slavnostní setkání k přejmenování náměstí před kostelem na náměstí Kardinála Tomáška. František Tomášek (1899–1992) byl rodák ze Studénky, profesor teologické fakulty v Olomouci, 34. arcibiskup pražský a primas český. V kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově sloužil 30. října 1949 po tajném vysvěcení svou první veřejnou biskupskou mši sv.
Velké díky patří panu Leu Žídkovi, který byl hlavním iniciátorem této významné události. Slavnostního setkání se zúčastnil také Ing. Radim Smetana, starosta městského obvodu Ostrava-Svinov, a Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora města Ostravy. Obdrželi jsme také dva milé pozdravy od Mons. Jana Graubnera, současného arcibiskupa pražského a primase českého, a Dominika kardinála Duky, emeritního arcibiskupa pražského.
Foto: Vojtěch Curylo (Člověk a víra)
celá fotogalerie je ke zhlédnutí zde.


17. dubna 2023 – Hodina náboženství

S dětmi jsme probírali Velikonoce a vyráběli prázdný Boží hrob.


9. dubna 2023 – Velikonoční neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně


8. dubna 2023 – Velikonoční vigilie


7. dubna 2023 – Velký pátek


6. dubna 2023 – Zelený čtvrtek


2. dubna 2023 – Květná neděle

Po ranní mši svaté následovala křížová cesta dětí a poté velká mše svatá.


31. března 2023 – První svátost smíření dětí

Před zpovědí se děti napřed modlily před oltářem. Po zpovědi následovala mše svatá, kde děti obnovily křestní sliby a zapálily svíčku se svým jménem. Pak před kostelem byly papírky s hříchy dětí spáleny.


5. února – Zahájení přípravy dětí k přijetí svátosti smíření a eucharistie

Děti a rodiče předstoupili před oltář a společně vyznali víru. Poté děti slíbily, že se budou poctivě připravovat na první zpověď a svaté přijímání, dostaly k tomu požehnání a zapálily si svíčku se svým jménem. Na konci mše sv. dostaly děti knížku, ze které se budou během celé přípravy modlit.


8. ledna 2023 – Andělské divadlo

Velké díky patří všem dětem a jejich rodičům, kteří se zapojili do našeho svinovského Andělského divadla, které jsme plánovali odehrát při otevírání betléma na Štedrý den, ale pro nemoc se odehrálo až dnes na svátek Křtu Páně. Všem velké Pán Bůh zaplať!

Zpět na fotogalerii.