Fotogalerie 2023

5. února – Zahájení přípravy dětí k přijetí svátosti smíření a eucharistie

Děti a rodiče předstoupili před oltář a společně vyznali víru. Poté děti slíbily, že se budou poctivě připravovat na první zpověď a svaté přijímání, dostaly k tomu požehnání a zapálily si svíčku se svým jménem. Na konci mše sv. dostaly děti knížku, ze které se budou během celé přípravy modlit.


8. ledna 2023 – Andělské divadlo

Velké díky patří všem dětem a jejich rodičům, kteří se zapojili do našeho svinovského Andělského divadla, které jsme plánovali odehrát při otevírání betléma na Štedrý den, ale pro nemoc se odehrálo až dnes na svátek Křtu Páně. Všem velké Pán Bůh zaplať!

Zpět na fotogalerii.