Fotogalerie 2019

8. prosince 2019 – sv. Mikuláš


24. listopadu 2019 – Patronicium kostela, slavnost Ježíše Krista Krále, slavnostní kazatel P. Vítězslav Řehulka


17. listopadu 2019 – Narozeniny P. Jana Larische


Listopad 2019 – Narozeniny P. Antonína Hořáka


Listopad 2019 – Restaurování Božího hrobu


22. září 2019 – Svátost biřmování


8. září 2019 – Primiční mše svatá P. Lukáše Dořičáka ve Svinově


14. července 2019 – Narozeniny jáhna Jakuba Lasáka


7. července 2019 – Primiční mše svatá P. Lukáše Dořičáka ve Veřovicích


29. června 2019 – Kněžské svěcení P. Lukáše Dořičáka


23. června 2019 – Oslava 90. výročí posvěcení kostela Krista Krále

Konsekrace ambonu a oltáře s vložením ostatků sv. Jana Pavla II. a sv. Hedviky


19. června 2019 – Montáž nového oltáře a ambonu


9. května 2019 – Smažení vaječiny na farní zahradě


Květen 2019 – Malování interiéru kostela


21. dubna 2019 – Slavnost Vzkříšení

Zpět na fotogalerii.