Autor: dalich@seznam.cz

Čtení na pokračování s Josefem Janštou

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ nabízí Josef Janšta, jáhen a katolický spisovatel Blíží se začátek vyučování. Ve třídě je nezvyklé ticho, protože hned v první hodině se bude psát písemka z matematiky. Děvčata i kluci si opakují vzorečky, Mirka s Luckou se zkoušejí navzájem a stačí se přitom pomodlit k andělům strážným, aby jim pomáhali....

Pozvánka: Konference o evagelizaci

Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo srdečně zvou na KONFERENCI O EVANGELIZACI Já a evangelizace? Konference pro každého. Zveme všechny na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční o víkendu 18. – 20. 11. 2016 v kongresovém centru ve Zlíně. V promluvách a svědectvích vystoupí zajímaví hosté: Kateřina Lachmanová, P. Ondrej Chrvala...

Národní eucharistický kongres 2015 (5)

Eucharistické kongresy Pokud se týká našeho hlavního tématu, jímž jsou eucharistické sjezdy a kongresy, připomeňme si nejprve jejich rozvoj a pokračování na světové úrovni a následně se podívejme, jak se hnutí rozvíjelo na našem území. Vypuknutím 1. světové války bylo organizování kongresů na osm let přerušeno. Teprve v roce...

Národní eucharistický kongres 2015 (3)

23. eucharistický kongres ve Vídni v roce 1912 Postupně se etablující eucharistické hnutí na Moravě bylo výrazně posíleno uvedením duchovních synů P. Petra Juliána Eymarda do Brna. Na počátku roku 1912 na základě rozhodnutí brněnského biskupa Pavla Huyna převzali kněží Kongregace Nejsvětější Svátosti, tzv. eucharistiáni, do své správy bývalý...

Národní eucharistický kongres 2015 (7)

Situace po roce 1938 Podpisem mnichovské dohody, odstoupením československého pohraničí, vznikem Protektorátu Čechy a Morava a následně vypuknutím 2. světové války v září 1939 se katolická církev ocitla v naprosto jiné situaci. Nacistické novopohanství naprosto nekompromisně likvidovalo veškeré k nacismu neloajální projevy života včetně náboženského. Život církve byl omezen...

Národní eucharistický kongres 2015 (4)

Katolické a unionistické sjezdy Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československé republiky byla situace katolické církve v novém státním útvaru mimořádně komplikovaná. Katolíci německé národnosti se po ztrátě vazeb na své centrum ve Vídni zaměřili na rozvoj vlastního katolického života a začali budovat své vlastní struktury. Němečtí katolíci v olomoucké...

Národní eucharistický kongres 2015 (6)

Eucharistické odbory, adorační dny, eucharistická metoda náboženského vyučování Prohlubování úcty k eucharistii se díky eucharistickým sjezdům a kongresům víc a více proměňovalo v eucharistické hnutí. Zasáhlo do života katolické církve v olomoucké arcidiecéze ve třech oblastech: vznik eucharistických odborů v organizacích katolické mládeže, zavedení adoračních dnů v olomoucké arcidiecézi...

Národní eucharistický kongres 2015 (1)

Informace o chystaném Národním eucharistickém kongresu, který se uskuteční v říjnu 2015, k nám budou určitě přicházet z mnoha různých zdrojů. V sérii článků v následujících číslech našeho diecézního časopisu Okno bych rád zviditelnil v době nedávno minulé na Moravě existující eucharistické hnutí včetně eucharistických kongresů, uskutečněných na území...

Národní eucharistický kongres 2015 (2)

Jak už bylo napsáno, eucharistické hnutí se začalo ve 2. polovině 19. století šířit z Francie do dalších evropských zemí včetně Rakouska-Uherska, tedy i do českých zemí. Rakouská a později rakousko-uherská monarchie byla svět sám pro sebe. Byla sice světem multietnickým, ale především germánsko-slovanským. Francouzské prvky se prosazovaly zvolna...