Fotogalerie 2023

21. května 2023 – První svaté přijímání


30. dubna 2023 – Slavnostní přejmenování náměstí před kostelem na náměstí Kardinála Tomáška

V neděli 30. dubna 2023 po ranní mši sv. proběhlo v kostele slavnostní setkání k přejmenování náměstí před kostelem na náměstí Kardinála Tomáška. František Tomášek (1899–1992) byl rodák ze Studénky, profesor teologické fakulty v Olomouci, 34. arcibiskup pražský a primas český. V kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově sloužil 30. října 1949 po tajném vysvěcení svou první veřejnou biskupskou mši sv.
Velké díky patří panu Leu Žídkovi, který byl hlavním iniciátorem této významné události. Slavnostního setkání se zúčastnil také Ing. Radim Smetana, starosta městského obvodu Ostrava-Svinov, a Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora města Ostravy. Obdrželi jsme také dva milé pozdravy od Mons. Jana Graubnera, současného arcibiskupa pražského a primase českého, a Dominika kardinála Duky, emeritního arcibiskupa pražského.
Foto: Vojtěch Curylo (Člověk a víra)
celá fotogalerie je ke zhlédnutí zde.


17. dubna 2023 – Hodina náboženství

S dětmi jsme probírali Velikonoce a vyráběli prázdný Boží hrob.


9. dubna 2023 – Velikonoční neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně


8. dubna 2023 – Velikonoční vigilie


7. dubna 2023 – Velký pátek


6. dubna 2023 – Zelený čtvrtek


2. dubna 2023 – Květná neděle

Po ranní mši svaté následovala křížová cesta dětí a poté velká mše svatá.


31. března 2023 – První svátost smíření dětí

Před zpovědí se děti napřed modlily před oltářem. Po zpovědi následovala mše svatá, kde děti obnovily křestní sliby a zapálily svíčku se svým jménem. Pak před kostelem byly papírky s hříchy dětí spáleny.


5. února – Zahájení přípravy dětí k přijetí svátosti smíření a eucharistie

Děti a rodiče předstoupili před oltář a společně vyznali víru. Poté děti slíbily, že se budou poctivě připravovat na první zpověď a svaté přijímání, dostaly k tomu požehnání a zapálily si svíčku se svým jménem. Na konci mše sv. dostaly děti knížku, ze které se budou během celé přípravy modlit.


8. ledna 2023 – Andělské divadlo

Velké díky patří všem dětem a jejich rodičům, kteří se zapojili do našeho svinovského Andělského divadla, které jsme plánovali odehrát při otevírání betléma na Štedrý den, ale pro nemoc se odehrálo až dnes na svátek Křtu Páně. Všem velké Pán Bůh zaplať!

Zpět na fotogalerii.