Fotogalerie 2023

8. ledna 2023 – Andělské divadlo

Velké díky patří všem dětem a jejich rodičům, kteří se zapojili do našeho svinovského Andělského divadla, které jsme plánovali odehrát při otevírání betléma na Štedrý den, ale pro nemoc se odehrálo až dnes na svátek Křtu Páně. Všem velké Pán Bůh zaplať!